Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
24. července 2024 ..:: HOME ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Navico online se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Navico online a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Navico online souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Navico online shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Navico online také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Navico online automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Navico online využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Navico online.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Navico online, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Navico online nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Navico online doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Navico online. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Navico online nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Navico online a rodinu webů Navico online.

Použití osobních informací

Navico online shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Navico online a k poskytování služeb, o které jste požádali. Navico online také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Navico online a jeho přidružených částí. Navico online vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Navico online neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Navico online Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Navico online může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Navico online a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Navico online nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Navico online udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Navico online za účelem zjištění, jaké služby Navico online jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Navico online, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Navico online prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Navico online nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Navico online a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Navico online nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Navico online používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Navico online nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Navico online, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Navico online nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Navico online zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Navico online uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Navico online vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Navico online nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Navico online na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation